Tel 06 51 84 16 73
E-mail info@kunstwerklijsten.nl

Per 1 november 2017 is Kunst/Werk Lijsten opgehouden te bestaan. De bedrijfsactiviteiten worden op dezelfde locatie voortgezet door een nieuwe eigenaar.

img